Bevrijdingsdag is een algemeen erkende feestdag

Aanstaande dinsdag is het 5 mei en dat betekent Bevrijdingsdag. Eén keer per vijf jaar geldt vijf mei als een algemeen erkende feestdag. En dit jaar (2020) is dat het geval. Dit houdt in dat deze dag gelijk is als alle andere algemeen erkende feestdagen. Ook al gaan alle festiviteiten op Bevrijdingsdag door de coronacrisis niet door of in een aangepaste vorm, het is een vrije dag voor medewerkers in de slagersbranche zoals vastgelegd in de Cao voor het Slagersbedrijf.

Open met Bevrijdingsdag?

Volgens de Winkeltijdenwet zijn winkels op deze dag gesloten. Echter, de gemeente kan voor het verbod op opening tijdens deze dag vrijstelling verlenen en het is verstandig bij de gemeente hiernaar te informeren. Mocht de gemeente vrijstelling verlenen en jij laat jouw medewerkers wel werken, dan moet je volgens de cao, over de gewerkte uren een toeslag van 100% van het uurloon te betalen. Hier geldt dat bij sluiting op deze dag je verplicht bent het loon van de vast ingeroosterde medewerkers door te betalen.

Voorbeeld

Een medewerker werkt van maandag t/m vrijdag 38 uur per week en verdient € 380 per week (€ 10 per uur). De medewerker gaat op Bevrijdingsdag acht uur werken. Wat ontvangt hij dan naast zijn normale weekloon van € 380? Antwoord: voor de acht op deze dagen gewerkt uren ontvangt hij € 80 plus nog eens een toeslag van € 80. In totaal € 160 naast zijn normale weekloon. Iemand die volgens zijn/haar normale arbeidspatroon niet op deze dagen werkt, heeft geen recht op doorbetaling van het loon over die dagen. 

KNS is gesloten op 4 en 5 mei

De KNS is gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 mei. Eens in de vijf jaar is 5 mei, Bevrijdingsdag, een algemeen erkende feestdag. In 2020 is dat dus het geval. De KNS heeft besloten 4 mei ook dicht te gaan als ‘brugdag’.