Aanvullend geboorteverlof (vanaf 1 juli 2020)

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Zo kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De partners krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof en de uitkering dient door de werkgever bij het UWV te worden aangevraagd.

Hieronder alles op een rijtje over het verlof

 • Het moet binnen 6 maanden opgenomen worden na de geboorte van het kind;
 • Eerst moet het “gewone” geboorteverlof opgenomen zijn (eenmaal het aantal werkuren per week);
 • De opbouw van de vakantiedagen gaat tijdens het verlof gewoon door;
 • Het verlof dient in hele weken te worden aangevraagd;
 • In overleg met de werkgever kan de werknemer de 5 weken over een langere periode spreiden;
 • Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof aan te vragen.

Geboorteverlof (vanaf 1 januari 2019)

De eerste stap was per 1 januari 2019 al ingegaan. Toen was het geboorteverlof van partners al van twee dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week gegaan. Hieronder nog even in het kort wat deze regeling inhoudt:

 • Verlof van eenmaal voor de werknemer geldende arbeidsduur per week (als een werknemer bijvoorbeeld 5 dagen zes uur per dag werkt, dan krijgt hij 5 keer 6 uur (30 uur) verlof);
 • Het verlof wordt doorbetaald door de werkgever;
 • De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen;
 • Op te nemen binnen 4 weken nadat het kind geboren is.
 • Uiteraard blijft voor de partner het calimiteitenverlof van 100% loondoorbetaling op de dag van de bevalling bestaan