Sturen op Cijfers

Sturen op cijfers is een digitale applicatie, die het slager-ondernemers mogelijk maakt om op basis van actuele cijfers uit de weegschaalkassa–apparatuur dan wel de bedrijfsadministratie kengetallen te genereren, waardoor bedrijfsprocessen tijdig beter aangestuurd of bijgestuurd kunnen worden. De applicatie biedt de mogelijkheid om bedrijfsrapportages te genereren en vergelijkingen met andere slagersbedrijven te maken.

Sturen op Cijfers is voor iedereen in de slagerijbranche in het eerste gebruiksjaar gratis toegankelijk. Daarna wordt per jaar een bedrag van € 100 in rekening gebracht.

Ga naar de applicatie

Veelgestelde vragen