Vleestax

Het begrip vleestax is een door de politiek geïntroduceerd begrip om op de consumptie van vlees een speciale belasting te heffen. Doel is het verbeteren van de volksgezondheid, het bevorderen van een keuze voor ‘duurzame producten’ dan wel het stimuleren van een verdere verduurzaming (vergroening) van de productie van voedingsmiddelen.

De KNS heeft als standpunt dat de invoering van een vleestax een ineffectieve maatregel is. Consumenten kiezen bij een hogere prijsstelling voor goedkopere, minder kwalitatieve voedingsmiddelen. Dit brengt ongewenste gezondheidseffecten met zich mee zoals gebrek aan voedingsstoffen. Dat leidt tot stijgende maatschappelijke kosten.

De KNS heeft het standpunt dat vlees een essentieel onderdeel uitmaakt van een evenwichtig en gezond voedingspatroon (Schijf van 5) en dat goed, gezond en verantwoord vlees als primaire levensbehoefte toegankelijk moet zijn voor alle consumenten.

Ga terug naar de standpunten van de KNS