Slagers vallen onder ‘cruciale beroepen’

Na het afvaardigen van de maatregelen tegen corona ontstonden veel vragen onder slagers. De slagers vallen onder de zogenaamde ‘cruciale beroepen’, zo werd begin deze week bevestigd door de Rijksoverheid. Dat betekent dat ondernemers of medewerkers in de slagerij aanspraak mogen maken op de opvangmogelijkheden voor hun kind. Toelichting op de lijst is hier te vinden.

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over dit onderwerp:

Valt de slagersbranche onder de 'cruciale beroepen'?

Ja, de slagersbranche valt onder 'voedselketen' zoals opgenomen in de lijst van cruciale beroepen. Toelichting op de lijst is hier te lezen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Echter, ook als er maar één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Meer informatie

De opvang/school weigert om mijn kind(eren)/ kind(eren) van mijn medewerker toe te laten. Wat nu?

Dit is een vervelende situatie. Ga in gesprek en leg de situatie uit. De overheid zegt het volgende:

"Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is." 

Op MijnKNS tref je een brief aan die je kunt overleggen aan de (nood)kinderopvang (exclusief voor leden). Log in met je gegevens. Niet bij de hand? Bel ons en wij e-mailen je de brief.