Mondkapjes

Wij hebben met grote zorg deze informatie samengesteld, maar wellicht wijzigt informatie en adviezen door verandering van inzichten/ wet- en regelgeving veranderen, zeker nu.

Tijdens de persconferentie van 18 juni jl. is bekend gemaakt dat de mondkapjesplicht grotendeels vervalt vanaf 26 juni. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Per 26 juni 2021 vervalt dus de mondkapjesplicht. Wat betekent dit voor jou en jouw medewerkers in de slagerij?

Achter de toonbank of in de productieruimte is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. Natuurlijk kan er naar eigen inzicht voor worden gekozen omdat de 1,5 meter afstand niet altijd gehouden kan worden.

Dit is de uitkomst van overleg met de KNS, collega-brancheorganisaties samen met MKB Nederland en ministeries. 

1,5 meter afstand is de basisregel
Naast handen wassen en testen bij klachten is met ingang van zaterdag 26 juni de 1,5 meter afstand de centrale regel. Kun je deze afstand houden tot elkaar? Dan hoef je geen mondkapje te dragen, binnen en buiten. 

In de slagerij
Voor de toonbank moeten klanten de 1,5 meter goed bewaren, maar er geldt geen mondkapjesplicht meer. Op de winkelvloer is (nog steeds) zichtbaar waar men kan staan door middel van een lijn, stip, ster o.i.d.

Houd desondanks rekening met:

  • Door afstand te houden, verklein je de kans op het overdragen van het virus. Doordat je geen/ weinig afstand kunt houden, blijft het risico op besmetting op de werkvloer bestaan. Ook als je team geheel of grotendeels is gevaccineerd. Een besmetting op de werkvloer kan nog steeds winkelsluiting betekenen.
  • Ook al ben je zelf of is je team grotendeels of geheel gevaccineerd. Je kunt nog steeds het virus overdragen en dus ziek worden. Ook jouw medewerker die tot een kwetsbare groep behoort of een kwetsbaar gezinslid heeft.
  • Vanuit de arbo-wet heb je als werkgever de verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Er blijft een mondkapjesplicht in het OV, scholen, luchthavens.

Lees het protocol Verantwoord Winkelen nog eens door