Mondkapjes

Wij hebben met grote zorg deze informatie samengesteld, maar het kan wellicht voorkomen dat informatie en adviezen wijzigen door dat inzichten/ wet- en regelgeving veranderen, zeker nu. Informatie op deze pagina is opgesteld naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober.

Het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes, zoals winkels, wordt verplicht per 1 december a.s.. Bereid je hier vast op voor en stel in jouw slagerij jouw personeel verplicht om een mondkapje te dragen. Wijs jouw klanten voor binnenkomst van de winkel op het dringend advies om ook een mondkapje te dragen. Gebruik hiervoor de raamposter die beschikbaar is gesteld. Check het brancheprotocol Verantwoord Winkelen.

Let op: het dragen van een mondkapje is een verplichting die geldt bovenop de algemene basisregels zoals 1,5 meter afstand houden van anderen en het toepassen van de hygiëneregels (vaak handen wassen, hoesten en niesen in elleboog). 

Eerder gepubliceerd over dit onderwerp

Voor winkeliers geen mondkapjesboete
Veelgestelde vragen mondkapjesplicht
Vraag van de week: wat wordt gezien als een niet-medisch mondkapje vanaf 1 december

Vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Voor wie geldt de mondkapjesplicht?
Het mondkapje dient gedragen te worden in voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden, zoals winkels, parkeergarages, benzinestations en bij de uitvoering van contactberoepen zoals de kapper en dergelijke. Vanaf 1 december is het voor klanten en de medewerkers in jouw slagerij, inclusief jijzelf, verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Dus zowel voor als achter de toonbank. 

Is een faceshield toegestaan in plaats van een mondkapje?
Ja, lees dit bericht goed door.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid

Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

Moet ik klanten aanspreken op het niet dragen van een niet-medisch mondmasker?
Ja, spreek je klant aan. De klant krijgt een boete van 95 euro. In principe krijg jij als ondernemer geen boete. Door de politie/boa wordt gehandhaafd of de maatregelen worden nageleefd. Als zij van mening zijn dat het niet goed gaat, kan er handhavend worden opgetreden. In ernstige gevallen kan dit zelfs sluiting van de winkel betekenen.

Het is belangrijk om de raamposter op te hangen zichtbaar bij de deur en in de winkel. 

Moet ik als ondernemer de wet handhaven?
Als ondernemer heb jij een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat jij ervoor moeten zorgen dat iedereen in jouw onderneming de wettelijke verplichtingen in acht kan nemen. Dat doen je door bijvoorbeeld duidelijke looprichtingen aan te geven, een deurbeleid te voeren, desinfecteermiddelen ter beschikking te stellen en mondkapjes voor het personeel. Wie dat na een aanwijzing van de burgemeester nog niet doet, riskeert een boete van maximaal 4.350 euro. De zorgplicht betekent niet, dat een ondernemer de mondkapjesplicht voor klanten moet handhaven.

Wie krijgt de boete als klanten geen mondkapje (willen) dragen?
De klant. Een ondernemer is niet verplicht de mondkapjesplicht voor klanten te handhaven. Wel kan jij de klant aanspreken op het niet dragen van een mondkapje. Als de klant niet onder een uitzondering valt, kan jij de klant vragen de zaak te verlaten. Doet die dat niet, dan kan de politie worden ingeschakeld. De klant kan een boete van 95 euro krijgen.

Meer informatie lees je hier

Valt de productieruimte onder ‘publieke ruimte’?
Ja, de productieruimte valt onder de definitie van publieke ruimte. Ook hier dragen jij en je medewerkers een niet-medisch mondkapje om elkaar te beschermen.

Dienen ik en mijn medewerkers een niet-medisch mondkapje in de winkel te dragen voor openingstijd én na sluitingstijd?
Ja. Als jij en je team de winkel aan het voorbereiden zijn voor openingstijd, dan draagt iedereen een mondkapje. Dit geldt ook na sluitingstijd als je met je team aan het schoonmaken bent. Dus ook als je voor kerst de kerstbestellingen aan het maken bent, dan draagt iedereen een mondkapje. Ter bescherming van elkaar.

De gemeente ziet toe op de handhaving van de maatregelen. Als ondernemer wordt er van jou verwacht dat de geldende maatregelen worden nageleefd dor jezelf, je medewerkers en jouw klanten. Gebeurt dit niet, dan kan een boete of zelfs sluiting het gevolg zijn. De KNS roept alle ondernemers op om de geldende maatregelen te volgen en te handhaven. Meer informatie vind je in dit protocol.

Moet achter de toonbank een mondkapje gedragen worden?
Ja. Iedereen in de winkel voor of achter de toonbank dient een niet-medisch mondkapje te dragen. Ook als je kuch-/ spatschermen hebt hangen.

Hoe communiceer ik mijn huisregels?
Hang dan deze raamposter op.

Zijn er uitzonderingen op het dringend advies voor dragen van mondkapjes?
Het dringende advies van de Rijksoverheid om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen geldt ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte.  Een uitzondering geldt voor mensen die vanwege (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staan zijn een mondkapje te dragen of door het opzetten van een mondkapje ernstig ontregeld worden. 

Ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen zijn van het dringende advies uitgezonderd. Begeleiders van mensen met een beperking zijn ook uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje ernstig ontregeld raakt.

Tips voor brildragers

Wij krijgen ook veel vragen over hoe voorkom je dat de bril beslaat. Hierbij enkele handige websites met tips:

www.alensa.nl/beslagen-brillen-bij-het-dragen-van-mondmaskers.html

www.gezondheidsnet.nl/coronavirus/zo-voorkom-je-een-beslagen-bril-als-je-een-mondkapje-draagt

Download raamposter

Vanuit de Rijksoverheid