Deurbeleid

Wij hebben met grote zorg deze informatie samengesteld, maar het kan wellicht voorkomen dat informatie en adviezen wijzigen door dat inzichten/ wet- en regelgeving veranderen, zeker nu. Informatie op deze pagina is opgesteld naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober en 3 november.

Wat betekenen de maatregelen voor winkeliers en winkelend publiek? 
Per 14 oktober 22.00 uur gelden de volgende maatregelen:

  • Alle winkels zijn vanaf 20.00 uur gesloten. 
  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt de plicht een mondkapje te dragen in winkels.
  • Winkels voeren een deurbeleid waardoor het binnen niet te druk wordt.
  • Supermarkten stellen speciale winkeltijden vast waarop zij alleen open zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Wellicht is dit ook een extra service voor jouw klantenkring.

Kan er nog wel gewinkeld worden?
Ja. Om contacten te voorkomen en drukte te vermijden is het advies om uitstapjes zoveel mogelijk te beperken.

Moeten medewerkers en klanten een mondkapje op in winkels?
Ja, per 1 december is het verplicht. Meer informatie over mondkapjes op onze website.

Wat betekent deurbeleid voor winkels?
Voor winkels geldt dat een deurbeleid gevoerd moet worden waardoor het binnen niet te druk wordt. Bij slecht naleven van de basisregels of bij te grote drukte kan een winkel gesloten worden op last van de voorzitter van de veiligheidsregio. Het protocol 'Verantwoord winkelen' is hier heel handig voor.

Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen?
Het protocol ‘Verantwoord Winkelen’ zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk kan winkelen en er tegelijkertijd door medewerkers veilig gewerkt kan worden. De richtlijnen in het protocol gelden voor alle ondernemers, medewerkers en klanten. Er wordt advies gegeven over het maximumaantal klanten per winkel, samples en proeverijen en andere hygiënemaatregelen. 

Hier vind je het protocol

Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?
De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.  

In de detailhandel zijn afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Mag ik als winkelier mensen weigeren als ik een maximaal aantal personen in de zaak toe laat?
Ja. Je kunt als ondernemer een maximaal aantal mensen toestaan in de winkel, zodat zij 1,5 meter afstand kunnen houden. Je mag dan klanten vragen (buiten) te wachten of later terug te komen. Zorg ervoor dat dit duidelijk zichtbaar is voor klanten door bijvoorbeeld de huisregels zichtbaar bij de ingang op te hangen. Hier vind je de raamposter

Gebruik ook signing (sticker, vak, kruis oid) om duidelijk te maken waar klanten kunnen staan, in de winkel en voor de winkel.