CoronaMelder

Wat is het nut van de CoronaMelder?
De CoronaMelder signaleert wanneer je tenminste 15 minuten dicht bij iemand net geweest die eveneens de Corona App gebruikt en later Corona blijkt te hebben. De App helpt daardoor te voorkomen, dat wanneer je je nog niet ziek voelt en wel met Corona bent besmet, je die besmetting onbewust aan anderen doorgeeft.

Kan ik alle andere maatregelen, zoals RIVM-richtlijnen, achterwege laten als ik de CoronaMelder gebruik?
Nee, het nemen van maatregelen als 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld mondkapjes blijft noodzakelijk. De Corona App vervangt die maatregelen niet.

Helpt de CoronaMelder tegen ziekteverzuim?
Het praktische advies dat de app aan mensen geeft die dichtbij iemand met corona zijn geweest, namelijk het bericht om tien dagen in quarantaine te gaan, kan ertoe leiden dat werkenden hun werk niet kunnen doen. Het directe advies zou dan ook moeten zijn, ‘Laat je testen of je nou klachten hebt of niet’. Na een negatieve test kun je dan weer aan het werk. Bij een positieve test blijf je thuis. Dit hangt samen met de testcapaciteit, wij blijven benadrukken dat die zo snel mogelijk verder opgeschaald dient te worden.

MKB-Nederland en VNO-NCW dringen er bij het ministerie van VWS op aan, zeker nu de testcapaciteit wordt verhoogd, om het advies van de app (bij klachten 10 dagen in quarantaine) aan te passen. Ook maken we ons hard voor een vergoeding voor werkgevers die het loon moeten doorbetalen van mensen die in quarantaine zitten, maar niet vanuit huis kunnen werken.

Moet ik mij laten testen als ik een melding krijg?
Het advies van VWS is om dat alleen te doen bij klachten. Het is dus extra belangrijk om alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op Corona. Alleen bij klachten - zoals hoesten, keelpijn, loopneus - kunnen mensen een test aanvragen. Voor anderen is het advies: blijf tien dagen thuis, vanaf het moment dat je contact had met een besmet persoon. Deze regels kunnen veranderen zodra de testcapaciteit verder opgevoerd is.

Wanneer krijgen gebruikers van de CoronaMelder een melding?
Iemand moet via CoronaMelder samen met de GGD aangeven het coronavirus te hebben (na een positieve test), de appgebruiker moet in de afgelopen dagen in de buurt zijn geweest van deze besmette persoon en ten slotte dient deze nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

Vinden er foutieve meldingen plaats, waardoor personeel zonder geldige reden in quarantaine gaat?
De app stuurt een melding indien er aan drie voorwaarden is voldaan: 1) je bent in de buurt geweest van iemand die corona blijkt te hebben, en 2) diegene laat in de app weten dat hij of zij besmet is (positief getest is). Daarnaast dient de nabijheid 15 minuten te hebben geduurd.

Het is echter niet zeker dat deze persoon anderen heeft besmet. De kans is toegenomen, maar er is onvoldoende zekerheid totdat er een test wordt afgenomen. Het advies om 10 dagen thuis te blijven om te voorkomen dat anderen worden besmet, is dan ook een voorzorgsmaatregel. Bij klachten, ook binnen de 10 dagen, dient de desbetreffende persoon zich gewoon te laten testen. Bij een negatieve test geldt dan dat werk hervat kan worden, bij een positieve test blijft de quarantaine van kracht.

Wordt de privacy geschonden met het gebruik van de Corona App?
De Corona App registreert geen gebruikersnaam. Ook registreert de Corona App geen locaties. Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of andere contactgegevens worden niet in de Corona App ingevoerd. Privacy wordt dus op geen enkele manier geschonden.

Kan ik als werkgever mijn werknemers verplichten om de Corona App te gebruiken?
Het gebruik van de Corona App is vrijwillig. Werknemers kunnen niet worden gedwongen de Corona App te gebruiken. Werknemers zijn ook niet verplicht om de gegevens van de Corona App met hun werkgever te delen. Werkgevers kunnen hun mensen er wel op wijzen en een advies uitgeven. Maar dit mag niet op dwingende toon gebeuren.

Kan mijn medewerker na een negatieve uitslag van een coronatest weer aan het werk?
Ja, als de uitslag negatief is, hoeft iemand niet meer thuis te blijven en kan dus weer aan het werk. Hier gelden een paar uitzonderingen op waarbij de 10 dagen quarantaine tóch afgemaakt moet worden: iemand is een huisgenoot of nauw contact van een positief getest persoon; iemand is teruggekeerd uit een (oranje of rood) risicogebied; iemand heeft een melding gekregen uit de Coronamelder-app, of iemand heeft een huisgenoot met coronaklachten én koorts of benauwdheid. Voor deze laatste groep geldt dat zodra deze huisgenoot negatief getest wordt, men weer aan het werk kan.