BBQ, catering & lunchroom

Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober en 3 november

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina, neem dan contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Mag je een bbq verzorgen/cateren op locatie als slager? 
Ja, dit mag.

Situatie per 4 november:
Dit betekent dat maximum aantal personen bijvoorbeeld veranderd is. Wat betekent het concreet:

De regels voor ‘binnen’ 
Bij de regels voor binnen wordt een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

 • In woning en tuin geldt dat je maximaal 2 gasten mag ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar en leden eigen huishouding tellen niet mee) met het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden. Waarbij kinderen tot en met 12 jaar niet mee tellen en eigen huishouding. 
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Ventilatoren kunnen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

De regels voor ‘buiten’ zijn:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

Samengevat: een catering of barbecue op locatie is toegestaan maar wel onder strikte voorwaarden van aantal personen. Aantal personen is afhankelijk of het binnen of buiten is en of er doorstroom van mensen mogelijk is. Belangrijke voorwaarde is dat te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Waar het gaat om de zorgplicht die je heb als werkgever geldt natuurlijk dat je voor jouw medewerkers altijd een veilige werkplek moet creëren en dus de 1,5 meter regel in acht moet nemen. Gezien de huidige situatie in Nederland, is het de vraag of het verstandig is om een catering of barbecue te verzorgen.

Let op:
Er een aantal zaken die je moet weten, uitzoeken en organiseren:

 • Is het toegestaan vanuit de noodverordening die geldt in de veiligheidsregio waar jouw gemeente onder valt? Hier vind je lijst met alle noodverordeningen van alle veiligheidsregio’s in Nederland. Let op: deze worden regelmatig aangepast.
 • Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn. Per gemeente kunnen de regels omtrent vergunningen verschillen. Check hiervoor de website van jouw gemeente.
 • Schat in of het aantal gasten past bij de grootte van de tuin/ huis/locatie en probeer na te gaan wat de bedoelingen zijn van de organisator. Je wilt immers voorkomen dat je verzeilt raakt in een samenkomst die handhavend optreden rechtvaardigt, zoals de bekende coronafeestjes. Of meer mensen dan passend is voor de ruimte. Het is dus mogelijk dat je je opdrachtgever moet adviseren om te werken met placering.

Waar vind ik in de noodverordening terug wat mogelijk is? 
Check hiervoor de noodverordening die geldt in jouw veiligheidsregio en gemeente. Let op: deze verordeningen worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe maatregelen en beslissingen van de overheid/ gemeenten.

Meer weten over noodverordeningen? Check onze veelgestelde vragen over dit onderwerp

Waar moet je tijdens de cateringklus rekening mee houden?

 • Voordat je begint, voer eerst een controlegesprek met je klant om in te kunnen schatten of er risico’s zijn voor jou (en je team)
 • Je dient jouw veiligheid en die van jouw medewerkers te bewaken door de 1,5 meter afstand houden, onderling als collega’s en tot de aanwezige gasten. 
 • Neem maatregelen om de producten te beschermen tegen overdracht, denk aan ademschotten of biedt bijvoorbeeld 1-persoonsporties aan enzovoort.
 • Denk ook de routing en opstelling buffet zodat de gasten, jijzelf en je medewerkers goed de onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen aanhouden. 
 • Volg de geldende RIVM-richtlijnen te allen tijde en spreek de opdrachtgever aan als de richtlijnen niet worden gevolgd.

Kan je uit het voorgaande concluderen dat je op een verantwoorde manier binnen de kaders van het RIVM een cateringklus kunt verzorgen, dan vormt dat een goede basis voor het maken van afspraken met de opdrachtgever. Dat laat dan natuurlijk onverlet dat je tijdens de klus ook moet monitoren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Wie is er aansprakelijk bij handhavingscontrole? 
Wellicht komt een BOA of politieagent polshoogte nemen. Het is niet uit te sluiten dat de handhaver van mening is dat jij toch aansprakelijk bent en een boete uitschrijft. Zorg ervoor dat je in je opdrachtbevestiging hebt opgenomen dat je geen aansprakelijkheid accepteert voor het niet in acht nemen van de RIVM-maatregelen

Deze tekst kun je gebruiken:

<Bedrijfsnaam> accepteert geen aansprakelijkheid voor het niet in acht nemen van de RIVM-maatregelen door de aanwezigen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever/organisator van de bijeenkomst.

Check hier de veiligheidsregio's in Nederland

Lunchroom

Ik heb een horecagedeelte in mijn winkel. Hoe zit dat?
Bij de persconferentie van 13 oktober is aangegeven dat aparte horecagedeeltes gesloten moeten worden. Hiermee is directe consumptie in slagerijen zoals het opeten van een belegd broodje niet meer mogelijk. Deze dien je verpakt mee te geven.