Consument: kip en varken hoort op het menu

Kippen- en varkensvlees horen ook in de toekomst op het Nederlands menu. Dat vindt het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, zo blijkt uit een (representatief) onderzoek dat de Nederlandse pluimveeketen en varkenssector lieten uitvoeren door marketingbureau Zest.

Ruim 70% van de consumenten vindt dat kippenvlees ook in de toekomst bij Nederland en op het menu hoort, ruim 80% vindt ditzelfde van eieren, en ruim 60% zegt dit over varkensvlees. 10% of minder vindt dat deze producten in de toekomst (zeer) zeker niet op het menu thuishoren. Het is één van de uitkomsten uit twee uitgebreide onderzoeken die de pluimveeketen en varkenssector lieten uitvoeren, ieder onder ruim 2.000 Nederlanders.

Plek voor pluimvee- en varkenshouder

Deelnemers werd gevraagd naar hun eetpatroon, hun beeld van de sectoren, maar ook bijvoorbeeld hoe zij aankijken tegen de margeverdeling in de keten en overheidsbeleid dat de landbouw raakt. Ook op de vraag of deelnemers vinden dat dat er plek moet blijven voor de pluimveehouderij/kippenboer en de varkenshouderij/varkensboerderij in de samenleving antwoordde het overgrote deel van de deelnemers: (zeer) zeker. Te weten 80% voor de pluimveesector en 70% voor de varkenssector.

De betrokken organisaties zijn heel tevreden met de uitkomsten. “De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de gemiddelde Nederlander een heel positief beeld heeft van onze sectoren”, aldus Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. “De vraag is nu of onze democratische volksvertegenwoordigers hun oren laten hangen naar een kleine minderheid of naar de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking.”

Liever geen accijns op vlees

In het pluimveeonderzoek zei 97% van de deelnemers vlees te eten, in het varkensonderzoek was dit 95%. Belangrijkste reden was in beide gevallen: “Ik vind het lekker”. Ruim 80% van de deelnemers uit beide onderzoeken eet vier keer per week of vaker vlees.

Tussen de 40% en 50% van de Nederlanders zegt ook het prima te vinden om de meerkosten van bovenwettelijke eisen te betalen. Accijns op vlees valt echter niet in goede smaak. Meer dan de helft is er zeer op tegen dat de overheid meer belasting gaat heffen op vleesproducten om vleesconsumptie te ontmoedigen. Zo’n 20% vindt dit juist wel een goed idee.

De twee onderzoeken zijn uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 2000 Nederlanders die afkomstig zijn uit het hele land en zowel van stad als platteland. De onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van POV, Nepluvi en LTO.

Bron: Boerderij.nl