In de vereniging MKB- Nederland werkt de KNS samen met tientallen brancheorganisaties om hierdoor een krachtiger lobby te hebben in Den Haag en Brussel. De KNS heeft een positie in het algemeen bestuur en het hoofdbestuur van MKB Nederland en participeert in vele adviescommissies om zo het belang van de slagerondernemers kenbaar te maken. Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf. 

 

Meer informatie

Relevant nieuws