Geassocieerd lid

Voor bedrijven die gelieerd zijn aan de slagersbranche is er de mogelijkheid om geassocieerd lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Slagers. Het geassocieerde lidmaatschap staat niet open voor slager-ondernemers. Hiervoor kent de KNS andere lidmaatschapsvormen.

Een geassocieerd lid heeft geen stemrecht en kan geen bestuurlijke en/of adviescommissie functies bekleden. Elk deelnemend bedrijf wordt opgenomen in de lijst van geassocieerde leden.

Contributie

Er zijn twee pakketten binnen het geassocieerd lidmaatschap. Als extra aanvulling is het mogelijk om 'vriend van de KNS' te zijn. Hieronder leggen wij het uit.

Geassocieerd KNS-lidmaatschap pakket 1

Als geassocieerd lid ontvang je:

 • Abonnement op het vakbblad De Slager, 10x per jaar.
 • Wekelijkse ontvang je onze nieuwsbrief met actuele brancheberichten via de e-mail.
 • Toegang tot exclusieve gedeelte ledenportaal MijnKNS op deze site.
 • Uitnodiging voor het KNS Inspiratiecongres.
 • Uitnodiging voor regionale ledenbijeenkomsten.

De contributie voor dit lidmaatschap bedraagt per jaar € 998 exclusief btw.

Geassocieerd KNS-lidmaatschap pakket 2

Indien je kiest voor dit lidmaatschap, ontvang je:

 • Abonnement op het vakblad De Slager, 10x per jaar.
 • Wekelijkse ontvang je onze nieuwsbrief met actuele brancheberichten via de e-mail.
 • Toegang tot exclusieve gedeelte ledenportaal MijnKNS.
 • Uitnodiging voor het Inspiratiecongres.
 • Uitnodiging voor de regionale ledenbijeenkomsten.
 • Kun je gebruik van de KNS-producten en diensten zoals deze aan leden worden aangeboden.
 • Ledentarief voor expertise en de individuele ondersteuning van de KNS.

Dit lidmaatschap kost € 1.663 per jaar exclusief btw.

Vrienden van pakket

Dit pakket is bedoeld als aanvulling op het geassocieerd lidmaatschap. Het is een aanvulling met hoge communicatiewaarde. De inhoud is:

 • Vermelding op pagina geassocieerde leden van knsnet.nl met bedrijfsnaam en logo en link naar eigen website.
 • Logovermelding op bannier bij evenementen (congres en ledenbijeenkomsten).
 • Logovermelding op scherm bij evenementen.
 • Logovermelding bij artikel over geassocieerde leden in De Slager.
 • Vermelding op sociale media voorafgaand aan Inspiratiecongres. 
 • Actief volgen en liken van bedrijfspagina op Facebook.
 • Mogelijkheid om eigen evenementen onder de aandacht te brengen in nieuwsbrief.
 • Redactionele content (1/2 pagina) in programmaboekje Inspiratiecongres. 
 • Give-away: informatie of een productsample in de goodybag voor bezoekers Inspiratiecongres.

Een “Vriend van de KNS” mag, onder voorwaarden en na schriftelijke instemming in haar communicatie aangeven dat zij deze verbinding tot de KNS heeft en hierbij gebruik mogen maken van het logo van de KNS.

Dit kost € 2.000 per jaar en is alleen beschikbaar indien je geassoceerd lid bent.

Voorwaarden

Een aanvraag voor het geassocieerd lidmaatschap wordt ter besluit voorgelegd aan het bestuur van de KNS. Het geassocieerde lid van de KNS onderschrijft in beginsel de kernwaarden van de KNS. Indien het geassocieerde lid handelt in strijd met de betreffende kernwaarden, dan behoudt het bestuur van de KNS zich het recht voor om het lidmaatschap direct te beëindigen.

Het lidmaatschap wordt in beginsel aangegaan voor een onbepaalde tijd. De contributieperiode loopt gelijk aan het kalenderjaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen per  jaareinde. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk 3  maanden voor het jaareinde. De voorwaarden van de ‘vrienden van’ zijn zoals voor het geassocieerd lid.