Medewerkers

Op deze pagina tref je antwoorden aan op veelgestelde vragen die betrekking hebben op medewerkers; denk aan verlof, zieke en maatregelen die je kunt nemen als werkgever om je medewerkers zo goed mogelijk te beschermen (verplichting vanuit de arbowet). Heb je vragen? Wij zijn bereikbaar op 070 3906365.

BBL-leerlingen
Cruciale beroepen
Reiskosten
Vakantie & verlof
Werkzaam in België
Ziekte & calamiteitenverlof


Veelgestelde vraag: Hoe bewaak ik de 1,5 meter afstand tussen mijn werknemers?

Enkele tips:
  • Wees kritisch op symptomen bij werknemers en stuur medewerker met klachten naar huis. Check rivm.nl.
  • Met de ruggen naar elkaar toe langs je collega’s lopen achter de toonbank.
  • Stem je medewerkers achter de toonbank af op basis van aantal klanten die per keer in de winkel aanwezig mogen zijn.
  • Klaarmaken en -zetten van bestellingen kan wellicht ook buiten de reguliere openingstijden.
  • Daar waar mogelijk medewerkers in de winkel laten wisselen met medewerkers in de werkruimtes.
  • Of geef iedere medewerker een “blok” en laat de klanten langs lopen.
  • Je kunt bijvoorbeeld achter de toonbank vakken maken waar je als werknemer niet uit mag. Dat betekent een andere manier van werken, omdat je zelf dan niet even de ham kan snijden omdat dat een ander vak is.
  • Of werken met mondkapjes als het echt niet anders kan.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om de werktijden aan te passen, zodat niet iedereen tegelijkertijd werkt. Werknemers, die een zieke partner hebben maar wel de verplichting hebben om te komen werken, zouden dan op een rustiger moment kunnen komen werken.

Pauzes en omkleden
Denk ook na over hoeveel personen tegelijkertijd kunnen pauzeren in de kantine en hoe ga je om met omkleden voor en na werktijd. Want ook in deze situaties geldt de 1,5 meter afstand. 

Check hier de veelgestelde en antwoorden speciaal voor medewerkers (gepubliceerd op slagers.nl)

Terug naar informatiedossier