Facturen, contracten, geld & pinnen

Contracten

Hoe ga ik om met lopende contracten?
Wellicht heb jij als slager met een horeca-ondernemer een lopend contract waarin afname gedurende een langere periode is afgesproken. De horeca-ondernemer kan gemakkelijk stellen dat er sprake is van overmacht/onvoorziene omstandigheden door het coronavirus, waardoor deze horeca-ondernemer niet kan worden gehouden aan lopende afnameverplichtingen en daarvoor ook niet schadeplichtig is. Kort gezegd: de horeca-ondernemer kan zonder daarvoor schade te betalen, stoppen met afnemen. Ook als er een lopend contract is.

Andersom kan jij als slager je uiteraard tegenover een leverancier van grondstoffen beroepen op overmacht, waardoor er niet of minder wordt afgenomen dan normaal. Dit zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Voor producten die nu nog worden afgenomen of overeenkomsten die nu worden aangegaan, kun je je  niet meer succesvol beroepen op overmacht. Iedereen weet nu dat er sprake is van het coronavirus. Een overeenkomst die nu wordt aangegaan of een bestelling die nu wordt geplaatst, doe je dan met dat bewustzijn. 

Facturen

Hoe ga ik om met openstaande facturen?
Voor lopende facturen is het antwoord minder rechtlijnig. Wanneer het onmogelijk is om te betalen, kan een beroep op overmacht gedaan worden. Maar wanneer het lastiger of duurder is geworden om te betalen, slaagt een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden niet is de verwachting. Alleen een rechter kan een definitief antwoord geven op deze vraag. De rechtbanken zijn voorlopig dicht en komt er dus geen definitief antwoord. 

De overheid is steun aan het geven aan ondernemers, waardoor het mogelijk moet zijn om het hoofd boven water te houden. Daardoor is het lastig om te stellen dat betalen onmogelijk is. Er worden tenslotte niet voor niets allerlei maatregelen in het leven geroepen om te zorgen dat geld beschikbaar blijft. De verwachting is dat facturen van reeds afgenomen zaken moeten worden betaald, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat betaling onmogelijk is. Een korting op de factuur bij snelle betaling kan een tip zijn om facturen snel geïncasseerd te krijgen. Lees hier de maatregelen die worden genomen door de overheid.

Contant geld

Als er met contant geld betaald is, wat moet ik doen?
Als toch met contant geld wordt afgerekend, houd dan hygiënemaatregelen goed in acht. Was na de betaling je handen met water en zeep of als ze zichtbaar schoon zijn mag dat ook met handalcohol (min. 70% alcohol). Doe dit voordat vleeswaren, vers vlees of andere niet-verpakte levensmiddelen worden gepakt.

Probeer pinbetalingen of contactloos betalen zoveel mogelijk te stimuleren. Hier vind je handige communicatiemiddelen.

Mag ik contant geld weigeren aan de kassa?
Dat kan helaas niet zomaar want eurobankbiljetten en munten zijn een wettig betaalmiddel en moeten bij een betaling worden geaccepteerd. Maar als je duidelijk aangeeft, via een raamposter of via je narrow casting systeem, dat alleen pinbetalingen worden geaccepteerd uit hygiënisch oogpunt, kan het wel. Probeer wel rekening te houden met de klant: als die alleen over contant geld beschikt om in primaire levensbehoeften te voorzien, is het wel redelijk om contant geld te accepteren. Zorg dan dat je geen handcontact maakt.

Pinnen

Mijn klanten betalen allemaal met pin. Hoe zorg ik ervoor dat de pinautomaat goed schoon blijft?

  • Laat zoveel mogelijk contactloos betalen.
  • Reinig en desinfecteer na elke klant het apparaat.
  • Leg bijvoorbeeld tussenleggertjes bij elke betaling over het apparaat en gooi het tussenleggertje daarna gelijk weg. Of laat de klant met een wattenstaafje de pincode intoetsen. Laat daarna het wattenstaafje gelijk weggooien.

Check onze facebookpagina voor inspiratie van collega-slagers.

Klopt het dat de limiet bij contactloos betalen is verhoogd?
De komende tijd kunnen mensen ook bedragen tot en met 50 euro contactloos betalen zonder pincode in te toetsen. Door de maatregel hoeven mensen minder vaak betaalautomaten aan te raken, waarmee verdere verspreiding van het coronavirus moet worden tegengegaan. Tot nu toe moest bij bedragen boven de 25 euro altijd een pincode worden ingetoetst.

Een andere limiet voor contactloos betalen, de zogeheten cumulatieve limiet, is vorige week al door de banken verhoogd, van 50 euro naar 100 euro. Deze cumulatieve limiet is van toepassing op meerdere contactloze betalingen zónder pincode achter elkaar.

Handig beeld om te gebruiken op facebook of narrow casting. Hier vind je handige communicatiemiddelen.

Moet ik iets activeren voor bovenstaande verhoging?

Consumenten en ondernemers hoeven zelf niets te doen, de verhoogde betaallimieten worden of zijn volledig automatisch ingevoerd.

Ik heb een spaarsysteem. Hoe voorkom ik fysiek contact?

  • Verplaats je terminal naar klantzijde zodat de klant zelf de spaarpas kan aanbieden. Zorg ervoor dat de terminal regelmatig per dag wordt gedesinfecteerd.
  • Kun je de terminal niet verplaatsen, dan kun je er ook voor kiezen om de punten later bij te boeken. Dit moet dan we mogelijk zijn in jouw systeem.

Terug naar informatiedossier