Facturen & contracten

Hieronder hebben wij veelgestelde vragen over facturen en contracten beantwoord. Heb je vragen naar aanleiding van deze vragen, neem dan contact op met Juridische Zaken op 070 3314621.

Hoe ga ik om met lopende contracten?
Wellicht heb jij als slager met een horeca-ondernemer een lopend contract waarin afname gedurende een langere periode is afgesproken. De horeca-ondernemer kan gemakkelijk stellen dat er sprake is van overmacht/onvoorziene omstandigheden door het coronavirus, waardoor deze horeca-ondernemer niet kan worden gehouden aan lopende afnameverplichtingen en daarvoor ook niet schadeplichtig is. Kort gezegd: de horeca-ondernemer kan zonder daarvoor schade te betalen, stoppen met afnemen. Ook als er een lopend contract is.

Andersom kan jij als slager je uiteraard tegenover een leverancier van grondstoffen beroepen op overmacht, waardoor er niet of minder wordt afgenomen dan normaal. Dit zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Voor producten die nu nog worden afgenomen of overeenkomsten die nu worden aangegaan, kun je je  niet meer succesvol beroepen op overmacht. Iedereen weet nu dat er sprake is van het coronavirus. Een overeenkomst die nu wordt aangegaan of een bestelling die nu wordt geplaatst, doe je dan met dat bewustzijn. 

Hoe ga ik om met openstaande facturen?
Voor lopende facturen is het antwoord minder rechtlijnig. Wanneer het onmogelijk is om te betalen, kan een beroep op overmacht gedaan worden. Maar wanneer het lastiger of duurder is geworden om te betalen, slaagt een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden niet is de verwachting. Alleen een rechter kan een definitief antwoord geven op deze vraag. De rechtbanken zijn voorlopig dicht en komt er dus geen definitief antwoord. 

De overheid is steun aan het geven aan ondernemers, waardoor het mogelijk moet zijn om het hoofd boven water te houden. Daardoor is het lastig om te stellen dat betalen onmogelijk is. Er worden tenslotte niet voor niets allerlei maatregelen in het leven geroepen om te zorgen dat geld beschikbaar blijft. De verwachting is dat facturen van reeds afgenomen zaken moeten worden betaald, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat betaling onmogelijk is. Een korting op de factuur bij snelle betaling kan een tip zijn om facturen snel geïncasseerd te krijgen. 

Lees hier de maatregelen die worden genomen door de overheid.

Terug naar informatiedossier